Tradičné družstvo Klient - Prihlásiť

OZNAM

Vážený klient, dovoľujeme si Vás informovať, že v dňa 21.11.2018 v čase od 11:00 do 13:00 bude prebiehať plánovaná technická údržba, v dôsledku čoho bude disponovanie s Vašim účtom dočasne nedostupné. Plánovaná údržba bude vykonávaná v súvislosti so skvalitňovaním poskytovaných služieb. Ďakujeme za porozumenie

Overenie certifikátu

Pred prihlásením si vždy overte, či ste pripojený na adrese https://td.pay-institution.eu/, url adresu si skontrolujte vo vašom internetovom prehliadači podľa dole uvedeného obrázku. Url adresu musí vždy začínať písmenami https, čo zaručuje bezpečné zašifrovanie dát medzi vašim počítačom a serverom.

Vždy musí byť zobrazená ikonka zámku, na ktorú keď kliknete tak sa zobrazí identifikácia webovej lokality. Vždy musí byť uvedená webová lokalita td.pay-institution.eu. Kliknite na zobraziť certifikáty, kde je uvedené komu bol certifikát vydaný (Vydaný pre td.pay-institution.eu).

Vaše prístupové údaje

Neposkytujte svoje prístupové údaje ani v prípade, ak vás niekto telefonicky, emailom, alebo akoukoľvek inou formou vyzve, aby ste poskytli tieto údaje. Spoločnosť Payment Institution NFD a.s. nikdy nežiada člena družstva, aby poskytol prístupové údaje (prístupové údaje: email a heslo) k účtu.

SMS autentifikácia

1. Overenie totožnosti klienta - Z dôvodu vyššej bezpečnosti Payment Institution NFD a.s. overuje totožnosť klienta zaslaním jedinečného SMS kódu na mobil uvedený v profile klienta.
2. Bezpečné potvrdenie transakcie - vždy pri odosielaní každej vami realizovanej platobnej transakcie v záverečnom kroku, obratom obdržíte jedinečný SMS kód, ktorý je vyžadovaný pri poslednom kroku odosielania platby.
Cena jednej SMS je 0.03€ bez DPH, ktorá je aktuálne platená Payment Institution NFD a.s.